Wie zijn wij ? Praktische info Afstanden &prijzen Inschrijven De omlopen Uitslagen Fotogalerij
   
 

PrivacyverklaringJouw recht op privacy

S-Plus vzw verwerkt een aantal persoonsgegevens in het kader 
van de uitoefening van haar activiteiten. 
Zij is zich hiervan bewust en hecht veel belang aan het respect 
voor jouw privacy.

De vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving,
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming in het bijzonder. 

Deze privacyverklaring is bedoeld om je op een transparante 
en duidelijke manier te informeren over hoe er binnen onze organisatie
precies omgegaan wordt met jouw persoonsgegevens.
Zo wordt er onder meer verduidelijkt op welke manier 
je persoonsgegevens verwerkt worden en over welke rechten
je omtrent de verwerking van je persoonsgegevens beschikt.


We raden je aan om deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

 

het S-Plus Team

 
 
       
 

 

 

 

 

x  

Deze website geeft een informatief overzicht. Gegevens en programma's kunnen door onvoorziene omstandigheden of
om organisatorische redenen steeds worden gewijzigd.

S-Plus vzw verwerkt een aantal persoonsgegevens in het kader van de uitoefening van haar activiteiten.
Zij is zich hiervan bewust en hecht veel belang aan het respect voor jouw privacy.